Bouw en onderhoud

Als de offerte door u is goedgekeurd en het ontwerp is naar wens kunnen we doorgaan met bouwen, testen en installeren. Daarna zal een site onderhoud nodig hebben

Opstellen van teksten

Worden door u opgesteld. Ik zorg voor een richtlijn hoe u de tekst het beste kunt indelen om zo hoog mogelijk in zoekmachines naar voren te komen.
Teksten dienen van tevoren door u gecontroleerd te worden op spelfouten e.d. want ze worden in principe onverkort overgenomen in de site.

Aanlevering van teksten en plaatjes

Per e-mail.
Plaatjes kunnen in iedere gewenst format (JPG, BMP etc) worden aangeleverd. Voorwaarde is wel dat de grootte voldoende is.
Iedere afbeelding wordt individueel geoptimaliseerd voor gebruik op internet. Indien nodig worden zaken als helderheid, contrast en scherpte verbeterd.

Bij iedere tekst of plaatje moet duidelijk aangegeven worden waar, op welke pagina het geplaatst moet worden.

Onderhoud en wijzigingen

Up to date houden van informatie is van belang om de bezoekers actuele informatie te bieden. Ook speelt het een rol hoe de site door  zoekmachines wordt geïndexeerd
Een website zult u daarom regelmatig willen bijwerken met nieuwe teksten en afbeeldingen. Kleine wijzigingen zijn doorgaans gratis. Soms is het voordelig om, tegen een laag maandbedrag, een onderhoudscontract af te sluiten.
Pagina's die zeer vaak wijzigen, denk aan een produktcatalogus of een nieuwspagina, vallen buiten een onderhoudscontract. In zo'n geval kun je een zogenaamd 'CMS' aanschaffen. Zie de toelichting.

Zoekmachineoptimalisatie

Ik garandeer dat teksten uit de site in alle gangbare zoekmachines (Google, Ilse, MSN) zijn terug te vinden. Op welke plaats u komt met een bepaald trefwoord is mede afhankelijk van de concurrentie, of de site actueel blijft en of u een redelijk uniek product levert.
Als het absoluut van belang is dat de site bij de eerste 10 of 20 zoekresultaten gevonden wordt kan een speciale optimalisatie uitgevoerd worden. U krijgt maandelijks een rapport met de ontwikkelingen. (Voorbeeld).
Dit is een proces waar gespecialiseerde bedrijven duizenden euro's voor rekenen en honderden euro's per maand voor onderhoud. Veel van die bedrijven blijken onbetrouwbaar omdat ze zoekmachines 'bedriegen'. Gevolg kan zijn dat je helemaal niet meer gevonden wordt.
Mijn prijzen zijn een stuk lager. Vraag een offerte.

Hosting

Als uw site klaar is moet die op een server geplaatst worden. Ik gebruik een vaste server (Vevida) waar al jaren uitstekende ervaringen mee zijn.

Kenmerken

Beveiligde website

Als uw website gebruik maakt van betalingen met credit card of andere vertrouwelijke gegevens bevat, is aan te raden om gebruik te maken van SSL. Dit zorgt er voor dat alle data tussen bezoeker en de site versleuteld worden zodat deze niet door andere personen zijn te onderscheppen.
Kosten: € 299 exclusief BTW per jaar, exclusief € 45.38 voor het opzetten (nov. '03).

De jaarlijkse kosten voor huur van het domein wordt rechtstreeks door u aan Vevida voldaan.

Ontwikkelomgeving

Tijdens de bouw worden alle versies beschikbaar gesteld op internet. Dat heeft het voordeel dat u op ieder moment en vanaf iedere plaats de ontwikkelingen kunt volgen en beoordelen.
Om te voorkomen dat informatie voortijdig onder ogen komt van anderen wordt hiervoor  een testomgeving gebruikt. Doorgaans is dat een map op mijn website maar het kan ook een submap zijn van uw eigen site.

Ondersteuning

Op ieder moment kunt u een beroep op mij doen voor zaken die rechtstreeks samenhangen met de website.
Installatie van hard- en software doe ik in principe niet. Wel kunt u mij algemene computer vragen  per e-mail voorleggen