Terminologie

Om het voor de meeste mensen leesbaar te houden heb ik de omschrijvingen zoveel mogelijk vereenvoudigd.

Term: Omschrijving:
Browser Hulpmiddel om websites te bekijken. Internet Explorer is de meest gebruikte. Andere browsers: o.a. Opera, Mozilla, FireFox. Zelfs voor blinden zijn er browsers! Deze zetten tekst om naar spraak.
CMS Opzet waarbij de klant eenvoudig zelf pagina's op een website kan onderhouden.
CSS Te vergelijken met 'stijlen' in MS Word. Komt er op neer dat de opmaak van alle pagina's niet iedere keer herhaald wordt, maar op één plaats wordt vastgelegd. Resultaat is dat bijvoorbeeld het lettertype of de achtergrond van alle pagina's zeer snel gewijzigd kunnen worden.
Database Programma om gegevens efficiënt op te slaan. Vergelijk met MS-Access of (in mindere mate) MS-Excel.
Domein Een eigen plek op WWW, geïdentificeerd met een domeinnaam als www.bedrijfsnaam.nl
Flash Programma om beelden en geluid op een site te tonen. Vaak zeer fraai. Nadeel is wel dat het de site traag maakt, dat zoekmachines er niets mee kunnen en dat veel mensen meer geïnteresseerd zijn in informatie dan in entertainment.
Frames Methode om een pagina te verdelen in vlakken. Bijvoorbeeld kop, menu en inhoud.
Verouderde techniek die aanzienlijke nadelen heeft; Zo worden bijvoorbeeld pagina's, die in een zoekmachine gevonden worden, getoond zonder menu en kunt u niet verwijzen naar een bepaalde pagina.
FTP Methode om uw website vanaf een pc op het WWW  te krijgen.
GIF Evenals 'jpg' een type afbeelding. Doorgaans gebruikt voor afbeeldingen met weinig kleuren zoals een logo. Gif-plaatjes kunnen ook bewegend zijn.
Host Letterlijk 'gastheer'. Hier krijgt u een stukje ruimte op een computer die direct is opgenomen in het  WWW.
HTML De 'taal' van web-pagina's.
Javascript Programma dat een rol speelt bij de presentatie van sites. Omdat het bij 10-15% van de pc's ontbreekt of niet actief is, is het verstandig om het alleen te gebruiken bij cosmetische zaken.
JPG Type afbeelding die veel voor foto's wordt gebruikt.
Provider Biedt u en uw pc toegang tot internet. Voorbeeld: Zonnet, HetNet, Wannadoo
Query Een vraagstelling via een programma aan de database. Bijvoorbeeld: Toon alle klanten op volgorde van omzet
Script Een computerprogramma dat de website bestuurt
Server Computer die deel uitmaakt van het WWW.
SSL Staat voor Secure Socket Layer, het zorgt er voor dat alle data tussen u (de client) en de webserver (de server) versleuteld worden zodat deze niet door andere personen zijn te onderscheppen. Van belang bij gevoelige informatie zoals betalingen met credit card.
Spam Ongewenste reclame via e-mail
WWW World Wide Web. Verzameling van computers (servers) die als in een spinnenweb onderling verbonden zijn.