Toegankelijkheid

Voor hard- en software

Uw site zal bekeken worden door bezoekers met een grote variëteit aan browsers, beeldschermen en besturingsprogramma's. De sites worden daarom zodanig ontworpen dat ze in alle gevallen goed leesbaar zijn.
Dit betekent niet dat ze er altijd hetzelfde uitzien. Sommige browsers interpreteren stijlbladen anders of kunnen die helemaal niet toepassen.
Voorbeelden van een pagina onder diverse omstandigheden:

Deze site in verschillende browsers:

Scherm in Mozilla 1.4 of Opera 7.2
Mozilla 1.4 of Opera 7.2
Scherm in Netscape 4.7
Netscape 4.7
Scherm in Lynx (text only)
Lynx (text only)
Op PDA of mobiele telefoon
PDA of mobiele telefoon

Omdat Netscape 4.7 er een rommeltje van maakt wordt de opmaak daar onderdrukt.  Lynx laat helemaal geen opmaak toe. In beide gevallen is de site is nog steeds goed leesbaar.
Op een PDA moet een bezoeker meer 'bladeren', maar ook daar is de site toegankelijk.

Voor mensen

Ook de mensen zelf verschillen: een lettergrootte die voor u goed leesbaar is kan voor anderen een probleem zijn.
In Australë is het al verplicht dat websites geschikt zijn voor visueel gehandicapten. Ook in Nederland wordt daar steeds meer aandacht aan besteed.
In websites houd ik hier rekening mee. Klik op de links om het effect te zien

Groot Nog groter Normaal

 (Hetzelfde effect wordt bereikt door in Internet Explorer in het menu 'Beeld' een andere tekengrootte te kiezen)

Navigatie door de site is niet afhankelijk van een muis. Klik bijvoorbeeld op toetscombinatie Alt+4 en druk op Enter. U komt op pagina "Bouw en onderhoud"

Afdrukvoorbeeld

Printen

Bezoekers moeten eenvoudig pagina's kunnen printen zonder dat daar overtollige informatie op staat.
Hiernaast een voorbeeld hoe deze pagina er uit ziet na printen. U ziet dat het menu en andere elementen, die niet van belang zijn, vervallen.